Kasulikku

DOKUMENDID

 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLEMINE TALLINNAS

Avalduse vorm www.tallinn.ee

Tallinna Linnaplaneerimise Amet: http://www.tallinn.ee/Teenus-Projekteerimistingimuste-taotluste-esitamine

 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLEMINE TARTUS

Tartu Linnavalitsuse kodulehekülg www.tartu.ee

Peojekteerimistingimuste taotlus hoonete projekteerimiseks PDF failina

 

EHITUSLOA TAOTLUS TALLINNAS

Tallinna Linnaplaneerimise Amet: http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Ehitusloa-taotlus

 

EHITUSLOA TAOTLUS TARTUS

Tartu Linnavalitsuse kodulehekülg www.tartu.ee

 

LINGID

Energiasääst ja toetused www.kredex.ee

Ehitisregister www.ehr.ee

Ehitusseadus www.riigiteataja.ee