Regisreeringud

 
Registreeringud MTRis (Majandustegevuse Register):

Kutsetunnistused

Nr. 035129  Tehniline Konsultant

Nr. 090252  Ehitusjuht III

Nr. 102972  Ehitusjuht VI

Valitud kompetentsid:

  • Üldehitusliku ehitamise omanikujärelevalve tegemine

 

Nr. 075615  Ehitusjuht III

Valitud kompetentsid:

  • Kütte-, ventilatsiooni-, jahutuse-, vee- ja kanalisatsioonitööde omanikujärelevalve tegemine